Martijn Gennisse komt in actie voor Harbour Run

Harbourrun Martijn 2018

183
van 150
12
Donateurs
actie
afgelopen
122% van streefbedrag
actie afgelopen

Over deze actie

7 oktober 2018 neem ik (Martijn Gennisse) namens de brandwondenstichting deel aan de Harbour Run in Rotterdam. Ik zal het 10 kilometer parcours met 25 obstakels uit lopen om geld in te zamelen voor het brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis.

meer

Be­gin ok­to­ber ga ik mee­doen met een obsta­cle­run in de ha­ven van Rot­ter­dam. Naast dat ik het ge­woon erg leuk vind om mee te doen, hoop ik met mijn deel­na­me ook geld op te ha­len voor het goe­de doel, na­me­lijk het Brand­won­den­cen­trum in het Maas­stad Zie­ken­huis. 

Brand­won­den zijn de meest ern­sti­ge ver­won­din­gen die er be­staan. Ie­mand die ern­sti­ge brand­won­den op­loopt ligt we­ken, soms maan­den in het zie­ken­huis en on­der­gaat tal­lo­ze ope­ra­ties. Het her­stel van brand­won­den is pijn­lijk. De Ne­der­land­se Brand­won­den Stich­ting zet zich in voor men­sen met brand­won­den. Kort na het on­ge­val en la­ter in hun da­ge­lijk­se strijd te­gen de lit­te­kens. Ze fi­nan­cie­ren on­der­zoek, scho­len art­sen en ver­ple­gend per­so­neel, zet­ten cam­pag­nes op om brand­won­den te voor­ko­men en on­der­steu­nen men­sen met brand­won­den bij het op­pak­ken van hun da­ge­lijks le­ven.

Helpt u ook mee door een do­na­tie te doen en / of door mijn in­za­me­lings­ac­tie be­kend te ma­ken? Elke do­na­tie helpt!

Al­vast be­dankt!

06-10-2018
Anoniem
doneerde
5,00
Op de valreep van Remco
04-10-2018
Mark Verhoeven
doneerde
10,00
Donatie namens onze Paulus en heel veel succes Martijn.. Groeten, Mark
03-10-2018
Mariska Gennisse
doneerde
10,00
S6 en zet hem op!
03-10-2018
Anoniem
doneerde
12,50
03-10-2018
Carolien en Roel vd Boogaard
doneerde
10,00
Roel en Carolien
01-10-2018
Oma Gennisse - de Bres
doneerde
15,00
Oma is trots op haar oudste kleinzoon en wilde meedoen met de sponsoractie: zij dort mee voor 15€
28-09-2018
Aartjan Gennisse
doneerde
10,00
10-09-2018
Rob de Dreu
doneerde
15,00
De run wordt een zware klus, maar voor het goede doel moet je er voor gaan. Doe je best!!
08-09-2018
William Vink
doneerde
10,00
Doe je best man!!
07-09-2018
Martijn Gennisse
doneerde
1,00
Het mag ook een klein bedrag zijn
07-09-2018
Mark Verhoeven
doneerde
10,00
Gas dr op maat!
07-09-2018
RW Gennisse
doneerde
25,00
07-09-2018
Anoniem
doneerde
10,00
succes
07-09-2018
Martijn Gennisse
doneerde
40,00
Zelf het goede voorbeeld geven doet volgen. Martijn